Akademia Telekomunikacji Ericpol

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Akademii Telekomunikacji Ericpol!

Akademia Telekomunikacji jest BEZPŁATNYM kursem firmy Ericpol skierowanym do studentów. Kurs obejmuje 7 wykładów. Zajęcia poruszają takie tematy jak m.in. HSDPA/HSUPA, LTE, połączenia głosowe w sieciach 4G. Zajęcia prowadzą trenerzy – praktycy, na co dzień stykający się z omawianymi zagadnieniami.

Kurs kończy egzamin, którego zaliczenie jest warunkiem otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Akademii Telekomunikacji.

Uruchomione zostaną 2 grupy zajęciowe. Każda, na poziomie zaawansowanym (we wcześniejszych edycjach Akademii, zajęcia były prowadzone w grupach na dwóch poziomach – podstawowym lub zaawansowanym).

Zajęcia odbywać się będą w budynku Ericpol (ul. Bobrzyńskiego 12, Kraków) we wtorki (grupa 1) oraz czwartki (grupa 2) w godzinach 17:00-18:30, począwszy od 18.11.

PROGRAM ZAJĘĆ:
- Telekomunikacji mobilna na przykladzie sieci 2G i 3G
- HSPA+, czyli pierwsze rozwiązania 4G
- Wprowadzenie do sieci LTE
- Architektura systemu i funkcje węzłów
- Połączenia głosowe w sieciach 4G – VoLTE
- Interfejs radiowy LTE
- Scenariusze ruchowe, podsumowanie

Pierwszeństwo w dostaniu się na kurs mają osoby, które otrzymały certyfikat ukończenia zajęć z poziomu podstawowego z wcześniejszych edycji Akademii.

JAK APLIKOWAĆ?

Osoby chcące wziąć udział w kursie, zapraszamy do wypełnienia ankiety dostępnej pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/1GEo9M8ix9ROQxGmFx8qWtAGzJp-YSAHBLH5jbBx2vo4/viewform?c=0&w=1

ZGŁOSZENIA ZBIERAMY DO 7 LISTOPADA. W przeciągu tygodnia od tej daty skontaktujemy się z wybranymi osobami w celu przekazania szczegółów
organizacyjnych. W razie pytań, zapraszamy do mailowego kontaktu z koordynatorem kursu: paulina.biedronska@ericpol.pl

Informacje o kursie są dostępne również na stronie Ericpol http://www.ericpol.pl/kariera/akademia-telekomunikacji-w-krakowie/