Seminarium RnD: prof. Mariusz Flasiński, UJ: Syntaktyczna analiza wzorców w sztucznej inteligencji

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Seminarium badawczo-rozwojowe”. Odbędzie się ono w środę 28.05.2014 o godz. 14:00 w sali 429 C2.

Podczas wykładu pt. “Syntaktyczna analiza wzorców w sztucznej inteligencji” przedstawione zostaną podstawy teoretyczne syntaktycznej analizy wzorców – wybrane elementy ogólnej teorii języków formalnych i automatów. Omówione zostaną podstawowe idee metodyki konstrukcji systemów sztucznej inteligencji opartych na gramatykach/automatach ciągowych i grafowych. Zaprezentowane też będą przykładowe praktyczne zastosowania syntaktycznej analizy wzorców na podstawie projektów zrealizowanych przez prelegenta w ciągu ostatnich trzydziestu lat.

Więcej informacji o temacie oraz sylwetka prelegenta znajdują się na stronie WWW seminarium. Zapraszamy!